Verdensbiblioteket

På www.verdensbiblioteket.dk kan man streame musik og film på mere end 10 sprog og bestille bøger fra hele verdenen

Om Verdensbiblioteket
www.verdensbiblioteket.dk kan man streame musik og film på mere end 10 sprog og bestille bøger fra hele verdenen. Verdensbiblioteket er Det Kgl. Biblioteks digitale tilbud til flygtninge og indvandrere, og vi tilbyder dette som en gratis service til folkebibliotekerne, som en del af vores overbygningsfunktion.

Adgang?

Alle borgere i Danmark kan logge ind ved hjælp af Nem-ID eller bibliotekslogin.
Asylansøgere uden NemID kan oprettes som lånere på det lokale folkebibliotek, og bruge dette login på Verdensbiblioteket.

Der er ingen begrænsninger for, hvor meget brugerne eller den enkelte kommune må bruge tjenesten.