Artwork: Rosa Joly

Litteraturen er bedre end gode nyheder

24.05.19
Øens Litteraturservice og Ærøskøbing Bibliotek inviterer til en række forfattermøder, der ønsker at lytte til og dele den danske litteratur, som skrives lige nu.

Under navnet Øens Litteraturservice er forfatter og oversætter Julie Gufler initiativtageren til seks kommende forfattermøder på Ærø, som præsenterer den danske litteratur, der skrives lige nu. Hermed ønsker den nytilflyttede og fra Forfatterskolen nyuddannede forfatter at dele sin viden om, glæde og kontakt til den nye, danske litteratur med Ærøs engagerede og kulturinteresserede lokalbefolkning.

I samarbejde med Ærø Folkebibliotek og takket være en generøs bevilling fra Statens Kunstfond, inviteres øens borgere og den øvrige offentlighed til et gratis arrangement bestående af i alt 80 minutters oplæsning og samtale hver den første torsdag i månederne maj - december 2019 på Ærøskøbing Bibliotek (sommerferiepause i juli og august undtaget). Her vil forfatterne—hhv. Jonas Eika, Joakim Vilandt, Signe Gjessing, Signe Maxen, Simon Holm Pedersen og Caroline Albertine Minor—i samtale med Julie Gufler læse op og give os et indblik i deres forfatterskab.

Med udgangspunkt i både samtalens og den givne forfatters nu, byder hvert møde i rækken en mulighed for at stifte et unikt bekendtskab med seks væsentlige og aktuelle yngre danske forfattere og deres tekster—herunder både udgivne værker, aktuelle projekter, og inspiration fra omverdenen. Desuden giver opholdet med en overnatning på øen de deltagende forfattere en mulighed for at stifte et anderledes og forhåbentlig stimulerende bekendtskab med Ærø.

De inviterede forfattere og deres sammensætning er valgt, fordi de hver især på original vis med stor kraft og samtidig meget at give af, er centrale figurer i den nye danske poesi og prosa, som Øens Litteraturservice kommer med—og håber på at dele med Ærøs borgere fremadrettet. Som Ærø virker denne litteratur tilfreds med, hvis ikke lykkelig over, ikke at eje flere kvadratmeter end den selv har tid til at leve med i; det handler ikke om at gøre lidt, men tværtimod om at være i stand til at, og få, udrettet de små ting, som gør at man må hvile sit hoved på store drømme.