Om dette arrangement

Tid
19:00 - 20:45
Pris
Gratis
Bibliotek
Target
For alle
Køb billet(ter)
Kunst og kultur

Energidemokrati og klimahandling

07.12.23
Foredrag med Thomas Estrup

Ønsker du at tage større klimahandling individuelt eller i fællesskab? Eller er du blot nysgerrig på at vide mere om energiomstillingens demokratiske muligheder, og hvordan vi kan omsætte teori til praksis på Ærø og til gavn for lokalsamfundet?

Den grønne omstilling handler ikke kun om klima og CO2-neutralitet. Den handler også om nærdemokrati og at være aktive forbrugere med samfundssind og omtanke for lokalsamfund.

Som EU-borger har vi en unik mulighed for at udøve vores rettigheder som borgere i et energidemokrati og påtage os vores ansvar og tage handling individuelt og i fællesskab ved at danne og engagere os i energifællesskaber.

Formålet er at sikre en socialt retfærdig, økonomisk og miljømæssig bæredygtig omstilling af energien.

 

Thomas Estrup har tidligere været ansat inden for grøn energi ved Ærø Kommune og som fundraiser på DTU’s Institut for Elektroteknologi og promoverer nu energidemokrati og orkestrerer energifællesskaber.

 

Arrangør: AOF Ærø i samarbejde med Ærø Folkebibliotek