Få en sms

Du kan få besked på sms

Hvis du ønsker det kan du få en sms fra Biblioteket med en påmindelse 3 dage før dit lån udløber, med meddelelse om hjemkommet materiale samt hjemkaldelser.

Når du får påmindelsen 3 dage før aflevering, har du også mulighed for at forny dit materiale. Følg teksten i sms'en og du får svar i løbet af ganske kort tid.

  • Hvis du ikke kan forny materialet, er det fordi der er en anden der venter på materialet, du har fornyet mere end 3 gange eller materialet kommer fra et andet bibliotek.
  • Hvis du har problemer med, at forny kan du kontakte personalet på Marstal Bibliotek eller på Ærøskøbing Bibliotek.

Husk at vi skal have dit mobilnummer.