Lån af lokale

Regler og vilkår for lån af lokale

Der er som sådan ikke aflukkede lokaler som kan lånes men i visse tilfælde kan biblioteksrummene bruges Det kræver dog følgende;

 • Lokalerne må kun benyttes til de formål, i de tidsrum og på de vilkår, som er aftalt med bibliotekslederen
 • Ansvaret for benyttelse af lokaler, inventar og udstyr påhviler den, der har indgået aftale om lån
 • Ved offentlig annoncering af arrangementer, der afholdes i bibliotekslokaler, skal det tydeligt fremgå, hvem der er initiativtager og ansvarlig for arrangementet, samt hvortil eventuelle spørgsmål kan rettes
 • Annoncer skal tilsendes til biblioteket for godkendelse inden publicering
 • Meddelelse om eventuelle mangler eller beskadigelse af lokaler og inventar skal hurtigst muligt gives til biblioteket
 • Aftaler om ændring i lokaler, inventar og installationer i forbindelse med et arrangement skal træffes med biblioteket, og eventuelle merudgifter betales af den, der låner lokalet
 • Eventuelle udgifter til ekstraordinær oprydning og rengøring efter et arrangement betales af den, der har lånt lokalet
 • Biblioteket påtager sig intet ansvar for eventuel overlast på eller tyveri af brugernes ejendele
 • Arrangementerne må ikke være i direkte strid med bestemmelserne i Biblioteksloven samt Folkeoplysningsloven

Lokaler stilles ikke til rådighed til følgende formål

 • Private selskaber
 • Egentlig erhvervsvirksomhed
 • kommercielle formål