børn læser bøger

Er du under 18 år og vil gerne være låner, så læs med her.

18.06.22
Hvis du er under 18 år og ønsker at oprette dig som låner, skal vi bruge et samtykke fra dine forældre, før du kan låne.

Alle børn i alderen 0-17 år skal have en forældre eller værges underskrift for at blive meldt ind som låner på Ærø Folkebibliotek. 

Som forældre eller værge er du økonomisk ansvarlig og derfor hæfter du for barnet, hvis et materiale bliver beskadiget, bortkommer eller bliver afleveret for sent. Du bedes derfor udfylde en samtykkeerklæring, hvis du ikke allerede har gjort det. Du finder blanketten her indmeldelsesblanket

Hvis dit barn ikke har tilknyttet en økonomisk ansvarlig på sin brugerprofil vil barnet være blokeret fra at låne på biblioteket. Når vi har modtaget den underskrevne blanket kan dit barn låne (igen).

Du kan aflevere blanketten til personalet på et af bibliotekerne når der er personlig betjening. Har du spørgsmål, så kontakt personalet.