Privatlivspolitik

Her kan du læse om hvordan biblioteket bruger dine data

Hvad ved vi om dig, og hvad bruger vi det til?

Først og fremmest opbevarer vi kun personhenførbare data om de borgere, der har tilmeldt sig til at benytte bibliotekets tilbud. Man er altså ikke automatisk med i bibliotekets database. Man skal aktivt melde sig ind som låner enten ved personligt fremmøde eller via vores hjemmeside med NemID.
Du kan til enhver tid anmode om at blive ”slettet” og udmeldt fra biblioteket. Alle data fjernes når eventuelle udeståender er afviklet (skyldige gebyrer eller ikke-afleverede materialer). Du kan derefter kun benytte det fysiske bibliotek og du mister adgang til udlån og biblioteksbetalte internet-baserede tjenester (f.eks. Filmstriben, E-reolen og biblioteksbetalte databaser).
Man skal være ansat på biblioteket og det er kun de ansatte som står bag skranken og betjener der har adgang til vores data om dig.
Vi udveksler kun data med andre kommunale systemer i forbindelse med en konkret sag, f.eks. erstatning eller inddrivelse, og der udveksles kun data relevante for sagsbehandlingen.

Vi har behov for en række informationer om dig når du er låner på biblioteket. Det er for

  • at holde styr på de materialer, du låner

  • at du kan bruge vores hjemmeside og udlånsautomater

  • at vi kan kontakte dig, om reserveringer eller aflevering af dine lån.

Det er bibliotekets administrative system, Cicero, der opbevarer oplysningerne.
Når du anvender hjemmesiden, kan du via login få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero.

Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside og udlånsautomater foregår via krypterede linjer.

Herunder finder du svar på de mest gængse forklaringer på data i vores bibliotekssystem, Cicero, som vi anvender, når du bruger biblioteket.

 

Lånernummer: Tilfældigt genereret nummer, Cicero benytter til at identificere dig.

CPR-nummer: Henter din adresse fra CPR-registret og opdaterer automatisk, hvis du flytter. Skal bruges til at låne materialer.

Fraværsperiode: En periode, hvor du ikke ønsker at få opfyldt reserveringer. Du kan selv angive perioden via hjemmesiden.

Navn: Dit navn, som det står på dit sundhedskort.

Fødselsdato: Bruges i forbindelse med udregning af gebyrstørrelser samt til at sikre, at du er gammel nok til at låne bestemte materialer.

c/o navn og adresse: Aktuel kontaktadresse.

Telefon: Her kan angives flere telefoner, både fastnet og mobil: Det sidste bruges til at sende SMS om reserveringer og afleveringsfrist. Mobil kan ændres via hjemmeside samt fravælges.

E-mail: Bruges til at sende mail om reserveringer og afleveringsfrist. E-mail kan ændres via hjemmeside samt fravælges.

Blokeret d.: Dato for aktivering af blokering.

Blokeringsårsag: Grunden til, at du ikke kan benytte biblioteket. Typisk grundet gebyrer eller at lånerkortet er stjålet.

Lånergruppe: Har betydning for, hvor længe du kan låne materialerne, samt om du modtager påmindelser eller gebyrer.

Tilhørsfilial: Er det sted, du vil hente reserverede materialer. Den kan ændres via hjemmeside.

Kommunenr.: Er din bopælskommune og anvendes til statistik og angiver, om du har ret til at bruge vores netmedier.

Sprog: Vi bruger dansk.

LånerID: Her lister vi de forskellige kort, du kan bruge til at låne. F.eks. sundhedskort. PIN-koden er altid anonymiseret.

Intern note: Kan kun ses af personalet, og anvendes f.eks. i forbindelse med blokeringer, hvis et glemt sundhedskort opbevares på biblioteket.

Note til låner: Udskrives på de "opgørelse af mellemværender", der sendes i forbindelse med manglende afleveringer af materialer.

Udlån: Dine aktuelle udlån. Din udlånshistorik slettes 30 dage efter aflevering eller betaling af mellemværende.

Reserveringer: Oversigt over dine reserveringer. Slettes når et reserveret materiale er udlånt til dig, eller selve reserveringen er slettet.

Mellemværende: Viser, hvis du mangler at betale gebyrer eller regninger. Slettes 30 dage efter mellemværendet er afviklet.

Beskeder: Er en oversigt over afsendte SMS og E-mails.

 

Særlige grupper


Udover ovenstående oplysninger har vi særlige lister over bruger-grupper eller interessegrupper. Du er kun med i disse lister, hvis du har bedt om det.

Læsekredse er lister for særlige interessegrupper. Vi opbevarer Låner-kortnummer, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Bibliotekets ansatte har adgang til denne liste.

Biblioteket kommer (brugerne kaldes Hjemmelånere) er et særligt tilbud til borgere som pga. sygdom eller handicap er forhindret i at komme på det fysiske bibliotek. Udover de normale låneroplysninger gemmer vi også oplysninger om hvilke materialer, borgeren tidligere har lånt. Data anonymiseres automatisk efter 3 år, eller når du ikke længere er en del af ordningen.  Vi vedligeholder endvidere en køreliste over hjemmelånere. På denne liste står navn, adresse og telefonnummer.  Bibliotekets fagpersonale har adgang til denne liste

 

Adgangskontrollen til det selvbetjente bibliotek


Adgangskontrollen gemmer registreringen af dit CPR-nummer og tidspunktet for registreringen. Disse oplysninger gemmes i 30 dage i tilfælde af, at vi får brug for at kunne påvise, hvem der har haft adgang til biblioteket på et givent tidspunkt. Kun udvalgt bibliotekspersonale har adgang til disse logfiler, og der ”kigges i loggen”, når der har været en hændelse. Data ligger på en server med adgangskode i et aflåst rum.

Tv-overvågning

Bibliotekerne er tv-overvåget. Formålet med dette er at forebygge kriminalitet såsom tyveri og hærværk, at øge tryghed for de personer, der færdes i det tv-overvågede område, eller at opklare kriminalitet og grove sikkerhedsbrud. 

Optagelserne videregives i visse tilfælde til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed i overensstemmelse med tv-overvågningsloven. Optagelserne bliver ikke offentliggjort, videregivet eller vist til andre end til politiet, med mindre du har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis videregivelsen følger af lov.

Data opbevares i videoserveren i 30 dage. Herefter slettes alle data. Kun udvalgt bibliotekspersonale har adgang til disse optagelser.